הודעת משרד התרבות והספורט: פעילות ילדים ונוער תחרותי

נוסח ההודעה מצורף.