הנחיות משרד התרבות והספורט לפעילויות ספורט מאורגנות בשגרת קורונה