תוצאות סקר איגוד הבדמינטון

איגוד הבדמינטון הישראלי
איגוד הבדמינטון הישראלי

בחודש יולי האחרון איגוד הבדמינטון ערך סקר בקרב מנהלי מועדונים, בנושא פעילויות איגוד הבדמינטון, לקראת התארגנות לעונה החדשה. להלן תוצאות הסקר: