קול קורא – מתנדבים לוועדות איגוד הבדמינטון השונות

איגוד הבדמינטון הישראלי
איגוד הבדמינטון הישראלי

איגוד הבדמינטון המתחדש מחפש עזרה פעילה ממתנדבים להשתתפות בועדות השונות כדי לקדם את ענף הבדמינטון בארץ.

בהמשך מפורטות ועדות המחפשות מתנדבים, יחד עם תיאור קצר של התפקיד. כל המעוניין להגיש מועמדות – נא לשלוח מייל עם בקשה להתקבל לועדה מסויימת. במידה ותהיה הסכמה של יו"ר הועדה (ניתן לבצע שיחת בירור עם היו"ר הרלווטי לתאום ציפיות), המועמד יצטרף לעבודת הועדה.

כל הקודם זוכה. אנחנו צריכים אתכם !!!


ועדה: מקצועית
יו"ר: אלכס טרווינסקי
משתתפים: ניר יוסים, דני שניידמן

מחפשים: 2 חברים נוספים

הגדרת תפקיד: השתתפות בצורה פעילה וענייינית בכל ישיבות הועדה. רוב הישיבות יתקיימו בזום. מתוכננות 4-5 ישיבות בשנה.
נושאים לדיון: כל האספקטים המקצועים של ענף הבדמינטון בארץ.
למי זה מתאים:  נדרשת הכרות עמוקה עם הענף בארץ, כולל הכרות עם התחרויות, השחקנים המובילים, והמאמנים המובילים. לא מתאים לחברי נבחרת פעילים.


וועדה: אירגון
יו"ר: בוריס גרינבלט
משתתפים: טוני בראל
מחפשים: 2 חברים נוספים

הגדרת תפקיד: תפעול תוכנת Badminton tournament planner, התחייבות לנהל לפחות 4 תחרויות בעונת בדמינטון סדירה בארץ, השתתפות בדיוני הועדה (יתקיימו בזום) לגבי שיפורים אפשריים בניהול תחרויות המתקיימות ובאופי התחרויות.למי זה מתאים:  לא נדרש רקע מוקדם למעט יכולת בסיסית לתפעל תוכנות מחשב. נדרש רצון לתרום להתקדמות הענף, רצינות וקפדנות. 


וועדה: שיפוט
יו"ר: גידי בסין

מחפשים: שופטים לתחרויות האיגוד
הגדרת תפקיד: יש להתחייב לשפוט בשתי תחרויות לפחות בשנה.
למי זה מתאים:  לא נדרש רקע מוקדם, למעט הבנה בסיסית בספורט, ורצון לשפוט בדמינטון.


וועדה: פיתוח

יו"ר: נדב מובשוביץ

מחפשים: 2 חברים נוספים
הגדרת תפקיד: השתתפות בקידום מועדונים בית ספריים, עזרה בסימון מגרשים, קידום חשיפה של הענף בבתי ספר, אירגון הדגמות בדמינטון במקומות ציבוריים, השתתפות בישיבות הועדה (שיתקיימו בזום).
למי זה מתאים:  לכל מי שמעוניין בקידום ענף הבדמינטון בארץ