להערות הציבור: תקנון קריטריונים לזכאות להשתתפות באליפויות אירופה/עולם לגילאי 15,17,19

מצורפים קריטריונים שחיברה הוועדה המקצועית של איגוד הבדמינטון לבחירת משתתפים לאליפות אירופה ועולם אישיות לגילאים 15,17 ו-19.

הקריטריונים מפורסמים לציבור הרחב לצורך קבלת הערות עד לתאריך 10.07 (להלן: "המועד הקובע(

הערות ו/או שאלות הבהרה ניתן לשלוח על גבי קובץ וורד נלווה להודעה זו.

הערות שישלחו לא בקובץ וורד או  לאחר המועד הקובע לא יתקבלו.

יש לשלוח הערות למייל האיגוד.

הוועדה תדון בהערות הציבור ותפיק נוסח קריטריונים מעודכן לאישור הנהלת האיגוד תוך שבועיים מהמועד הקובע

איגוד הבדמינטון הישראלי