להערות הציבור: קריטריונים להשתתפות במכביה

משחקי המכביה ה-21
משחקי המכביה ה-21
משחקי המכביה ה-21

הערות הציבור למסמך קריטריונים להשתתפות במכביה יתקבלו עד לתאריך – 05/02/2022.
את ההערות יש לשלוח במייל ליו"ר ועדה מקצועית – מר אלכס טרבינסקי

עקרונות כלליים לקריטריונים למכביה:

 1. כל שחקן יכול לשחק במקסימום שתי קטגוריות משחק.
 2. בכל קטגוריית יחידים/ות ישובצו מישראל 10 (עשר/ה) שחקנים/ות בהתאמה ובכל קטגוריית זוגות (זוגות גברים, זוגות נשים, זוגות מעורבים) ישובצו 5 זוגות.
 3. הדירוג לקביעת השחקנים יהיה הדירוג הישראלי שיפורסם ביום 1 ביוני 2022 ובתנאי שכולל תחרויות/משחקי ליגה מ-12 החודשים האחרונים בלבד. זכות ההשתתפות במשחקי המכביה תותנה בחובת השתתפות באליפויות ישראל לבוגרים ולנוער לגילאים 17 ו/או 19 לעונת 2021/2.
 4. בקטגוריית יחידים/ות ישובצו מתוך 10 שחקנים 2 (שני) כרטיסים חופשיים בהתאם להחלטת ועדה מקצועית, בקשה לכרטיס חופשי תעשה מהסיבות הבאות:
  א. השחקן/ית אינו מדורג בהתאם לסעיף 2 לעיל והוא אלוף/ת ישראל ביחידים/ות עד גיל 17 ו/או 19 ובמקרה שהאלוף מדורג בדירוג המקנה לו השתתפות תינתן הזכות לשחקן/ית שהשיגו את המקום השני באליפות.
  מובהר כי לא תינתן זכות למקומות 3 ומטה לפי סעיף זה.
  מובהר כי לא יינתן כרטיס חופשי לקטגוריית הזוגות לפי סעיף זה ובחירת השחקנים לקטגוריות הזוגות יתבצע לפי דירוג ישראל לבוגרים בלבד.
  ב. שחקן שהיה מדורג בדירוג הישראלי שמקנה השתתפות אבל פציעה מנעה ממנו להתחרות בחודשים האחרונים.
  בקשות לקבלת כרטיס חופשי לפי סעיף זה ישלחו לאיגוד הבדמינטון עד ליום 1 ביוני 2022 וידונו על ידי הוועדה המקצועית.
 5. במידה לא הוקצה כרטיס חופשי בקטגוריה, השחקן המדורג הבא בקטגוריה (מקום 9 ו-10) יקבל זכות השתתפות במשחקים.
 6. שחקני רזרבה יקבעו בהתאם לדירוג למיקומם בדירוג ליום 1 ביוני 2022.
 7. השחקנים הנבחרים יאשרו השתתפות לא יאוחר מיום 8 ביוני 2022. במידה ושחקן לא יאשר השתתפות, תינתן לבא אחריו הזכות להשתתף.