בעלי תפקידים

איגוד הבדמינטון הישראלי
איגוד הבדמינטון הישראלי

הנהלת איגוד הבדמינטון:

  • יו"ר – מר ניר שדה
  • מנכ"ל – מר בוריס גרינבלט
  • חברי הנהלה – עמית הוכמן, ניר יוסים, דני שניידמן, אלכס טרבינסקי, גאולה טמייב, הדר אלבז, לודמילה ברגלסון

ועדה מקצועית:

  • יו"ר – אלכס טרבינסקי

ועדה מארגנת:

  • יו"ר – בוריס גרינבלט

ועדת כספים:

  • יו"ר – ניר שדה

ועדת פיתוח:

  • יו"ר – נדב מובשוביץ

ועדת שופטים:

  • יו"ר – גידי בסין

ועדת אתיקה:

  • יו"ר – ד"ר מיכאל שניידמן