איגוד הבדמינטון הישראלי

 
 
טפסים להורדה:
 טופס רישום מועדון
 טופס רישום קבוצה
 טופס כתב התחייבות על קיום ביטוחים
 טופס רישום/חידוש כרטיס שחקן
 טופס שיחרור שחקן
 טופס העברת שחקן ממועדון למועדון אחר
 טופס הצהרת הורה על רישום קטין
 טופס פרוטוקול תחרות
 תמיכות מנהל הספורט לאיגוד הבדמינטון 2011-19

חוקים:
 חוקי המשחק - עברית
 מידות המגרש
 גליון ניקוד למשחק (score sheet)
 כללים והסברים לביגוד מתאים בתחרויות בינלאומיות

אתרי בדמינטון בארץ ובעולם:
 IBF - www.bwfbadminton.org
 www.badmintoneurope.com
 מועדוני בדמינטון צפון
 מועדון בדמינטון יהוד
 מועדון בדמינטון ת"א
 מועדון בדמינטון שוהם