BWF World Senior Championships 2022

18/05/2022 itay 0

אליפות העולם לסניורים 2022 תערך בסלובניה בין התאריכים 7 – 13 לאוגוסט.תאריך אחרון להרשמה – 21 ליוני 2022. הזמנה ותאריכי מפתח בטפסים המצורפים: .