מספר שיא של משתתפים בליגה אישית לנוער סיבוב 3!

116 משתתפים שיחולקו ל-15 בתים, הכמות הגדולה ביותר של נרשמים עד כה לתחרות הפופולרית.

עפ"י המסתמן:
בתים 8-15 ישחקו בין השעות 9:00 – 12:30
בתים 1-7 ישחקו בין השעות 12:30 – 16:00

קישור לאתר התחרות

התפלגות המשתתפים: