פרסום: מחנה אימון קיץ חצור

מחנה אימון חצור 2020
מחנה אימון חצור 2020

עלון מידע מצורף.