משרד התרבות והספורט: כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילויות ספורט 24/12/2020