תשלומים לאיגוד הבדמינטון

איגוד הבדמינטון הישראלי
איגוד הבדמינטון הישראלי

ניתן לבצע תשלומים לאיגוד הבדמינטון ע"י העברה לחשבון הבנק.
בעת ביצוע העברה יש לשלוח אישור העברה למייל האיגוד ולציין עבור מה בוצעה העברה.


פרטי חשבון בנק לביצוע תשלומים:

  • שם המוטב: איגוד הבדמינטון בישראל
  • בנק 10 – לאומי
  • סניף: 932
  • מספר חשבון: 68700032