סבב תחרויות ותיקים

סבב תחרויות ותיקים – 4ever Young


 • סבב ותיקים – 4everYoung – סיבוב 4
  בתאריך 21/05/2022 החל משעה 09:00, תתקיים תחרות ותיקים (חלוקה לפי קטגוריות) באולם פיס ביאליק, רחוב קפלן, לוד. פרטים בהזמנה המצורפת.
 • סבב ותיקים – 4everYoung – סיבוב 3
  בתאריך 19/03/2022 החל משעה 09:00, תתקיים תחרות ותיקים (חלוקה לפי קטגוריות) באולם פיס ביאליק, רחוב קפלן, לוד. פרטים בהזמנה המצורפת.
 • סבב ותיקים – 4everYoung – סיבוב 2
  בתאריך 08/01/20221 החל משעה 09:00, תתקיים תחרות ותיקים (חלוקה לפי קטגוריות) באולם פיס ביאליק, רחוב קפלן, לוד.פרטים נוספים – הזמנה לתחרות בקישור.
 • סבב ותיקים – 4everYoung – סיבוב 1
  בתאריך 06/11/21 החל משעה 09:00, תתקיים תחרות ותיקים (חלוקה לפי קטגוריות) באולם פיס ביאליק, רחוב קפלן, לוד.פרטים נוספים – הזמנה לתחרות בקישור.