הנהלת איגוד הבדמינטון

ניר שדה
יו"ר
יו"ר ועדת הכספים
בוריס גרינבלט
מנכ"ל
יו"ר ועדה מארגנת
אלכס טרבינסקי
חבר הנהלה
יו"ר ועדה מקצועית
גאולה טמייב
חברת הנהלה
חברה בועדת הכספים
דני שניידמן
חבר הנהלה
חבר ועדה מקצועית
ניר יוסים
סגן יו"ר
חבר ועדה מקצועית
אחראי על פרויקט "אתנה"
הדר אלבז
חברת הנהלה
גזברית
חברה בועדת הכספים
אחראית על מוגנות נשים בספורט
עמית הוכמן
חבר הנהלה
לודמילה ברגלסון
חברת הנהלה
כלי נגישות